Get inspired by Oprah Winfrey

This woman has loads of good experiences to share - check out the interview with Oprah Winfrey on career, life, leadership and for a true inspiration boost on a Wednesday. Sometimes we all need to really feel if what we are doing is something that we love.//Denne dama har mange gode erfaringer å dele - sjekk ut intervjuet med Oprah Winfrey om karriere, livet og ledelse for en skikkelig inspirasjonsboost på en onsdag. Noen ganger kan man virkelig kjenne etter for å vite om man holder på med noe man liker og er skapt for å gjøre.