Guide to: Organic is the new black @ Axel Guldsmeden

The hotel group Guldsmeden Hotels is drifted sustainably, and by using mainly organic materials and food. We got to experience a dreamy weekend at Axel Guldsmeden in Copenhagen. The interior design is beautiful, and you drift into another world when you enter the front door. The interior is inspired by the Balinese style, where one of the hotels is located. The group has three other hotels in Copenhagen, as well as one in Oslo, Aarhus and the French Riviera.Guldsmeden Hotels er en hotellkjede som drives på en økologisk og bæredyktig måte - og vi har vært så heldige å få oppleve denne drømmen over en helg på Axel Guldsmeden i København. Innredningen er helt nydelig, og man forsvinner inn i en egen verden når man kommer inn inngangen. Interiøret er inspirert av stilen på Bali hvor et av hotellene i kjeden ligger. Kjeden har videre tre andre hoteller i København, samt et i Oslo, Aarhus og på den franske Riviera.Axel_Hotel_room_2All the hotels are certified "Green Globe", and have received the Danish golden Ø-mark, which means that 90-100% of everything that is served at the hotel is organic. They are tested by the Ministry of Environment and Food three times per year, and their latest result was an astonishing 98.6% organic food. They also serve at maximum 20% non-vegetarian dishes, and therefore always have veggie options available.Alle hotellene er sertifisert "Green Globe " og har fått det danske gull Ø-merket, som betyr at 90-100% av alt som serveres er økologisk. De testes av Ministeriet for Fødevarer tre ganger i året, med seneste resultat på 98,6% økologisk mat! De serverer omkring 20% kjøttretter maksimum, og har dermed alltid tilgjengelig vegetaralternativer. Their goal is to become 100% organic, fair-trade and bio-degradable. They focus on choosing local suppliers, buying what's in season, supporting sustainable production of everything from furniture to towels, and have made this feel like the biggest luxury to experience. All bathroom products, sheets and linen, towels, keycards, toilet paper etc. is organically produced.Deres målsetning er å bli 100% økologisk, fair-trade og biologisk nedbrytbart. De fokuserer på å velge lokale leverandører, å kjøpe inn etter sesong, å støtte bærekraftig produksjon av alt fra møbler til håndklær, og har virkelig fått dette til å føles som den aller største luksus. Blant annet er alle baderomsprosukter, sengetøy, håndklær, nøkkelkort, dopapir etc. økologisk produsert.SAMSUNG CSCOther environmentally friendly actions (as an inspiration for other hotels):

 • The hotel's goal is to reduce their energy use and waste by 5% per year
 • They never use air condition, but set up fans when its too hot
 • The napkins are unbleached and made by recycled paper, with a print that says: "Love Food, Hate Waste"
 • The electricity is delivered by "Natur Energi" which provide 100% renewable energy
 • They are working on building solar panels on the roof
 • They print as little as possible, and the employees communicate electronically

Andre miljøtiltak (til inspirasjon for andre hoteller):

 • Hotellet har som målsetning å redusere sitt energibruk og avfall med 5% i året.
 • Det benyttes aldri air condition, men bruker vifter ved varmt vær.
 • Serviettene er ubleket og laget av resirkulert papir med mottoet "Love Food, Hate Waste".
 • Energi er levert av Natur Energi som bistår med 100% bæredyktig energi fra fornybare kilder
 • De jobber med å etablere solsellepanel på taket
 • Det printes så lite som mulig, og kommuniseres på mail mellom de ansatte.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCThis hotel is located at Vesterbro in Copenhagen, close to the city center and the Meat Packing district. In addition to regular hotel facilities, Axel Guldsmeden has a large spa, a lovely backyard, bike rental and a cozy restaurant.Coffe and a huge assortment of tea are available at free disposition in the café. They also have lots of products you can buy, among others the dinnerware, organic ice cream, chocolate, caramels, shampoo and conditioner, robes and postcards.Dette hotellet ligger på Vesterbro i København, nærme sentrum og Kødbyen. I tillegg til de vanlige hotellfasilitetene har Axel Guldsmeden en spa-avdeling, stor bakgård, sykkelutleie og koselig restaurant.Kaffe og et stoort utvalg av te var til fri disposisjon i cafeen. I tillegg har de masse produkter man kan kjøpe rundt omkring på hotellet, som blant annet det utrolig fine serviset, økologisk iskrem, sjokolader og karameller, shampo og lignende produkter, badekåper og postkort.SAMSUNG CSCThe breakfast was a dream, and they had a huge selection for every taste. The food is marked with small signs that explain whether its local, organic etc. They also have a large selection of bread, spreads, vegetarian dishes, eggs, juice, fruit, and veggies. They are imaginative when it comes to re-using - for example, the bread from the day before is used for toasting, and dry rye bread is used in the granola.Frokosten var en drøm i seg selv, og hadde et stort utvalg til enhver smak. All maten er merket med lapper som forklarer om den er lokal, økologisk etc. Det var et stort utvalg av brød, pålegg, vegetarretter, egg, juicer, frukt og grønnsaker. De er også oppfinnsomme når det kommer til bæredyktige alternativer her -  eksempelvis legger de frem brød fra dagen før som toast brød, og bruker rugbrød som har blitt tørt som ingrediens i en supergod muesli.  SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCWe highly recommend staying at Axel Guldsmeden - a hotel dream! By choosing this hotel you are doing a good deed at the same time as having a magical experience. For more information, check out their website here and here.Det anbefales virkelig å bo på Axel Guldsmeden - en drøm av et hotell. Ved å velge et slikt hotell gjør man faktisk en god gjerning samtidig som man bor helt fantastisk!For mer informasjon, sjekk ut nettsidene deres her og her.