Homemade deodorant


De siste årene har vi blitt mye mer obs på hva produktene våre inneholder, fordi det har kommet mer informasjon om hvor skadelige noen kjemikalier kan være, både for oss og for livet i havet. Når vi skyller av ansiktsmasken, spytter ut tannpastaen eller renser håret for sjampo ender alle disse ingrediensene fra produktene i vannløpet, som til slutt leder ut i havet.

Har du for eksempel hørt om triklosaner? Det er et antibakterielt stoff som finnes i mange typer tannkrem, deodorant, kosmetikk, rengjøringsmidler, tekstiler (spesielt treningstøy), sko, dyrepleieprodukter, og produkter som er i kontakt med mat. Det er et stoff som er giftig for alt levende liv i vann og kan føre til at bakterier blir resistente mot antibiotika. I Europa er det blitt strengere regler mot å bruke dette stoffet i produkter som sko og klær, men det er ikke ulovlig ennå. Det har også vært fremmet påstander om en mulig kobling mellom jevnlig bruk av antiperspirant deodorant og brystkreft, men det finnes ikke så tydelige funn at det kan konkluderes. Det er en del stoffer vi ønsker å holde oss unna, og vi har en hel oversikt i boken vår.

// Recently, we’ve become more aware of the ingredients of the products we use, because of the rising awareness of how certain chemicals can be toxic for us and for the life in the ocean. When we rinse off our facial mask, spit out the toothpaste and rinse our hair for shampoo, these substances go through the waterways and end up in the big blue.

Triclosan, for instance, is a chemical often used in toothpaste, deodorant, cosmetics, cleaning detergents, textiles, shoes, animal care products and products that wrap our food. It’s an antibacterial agent that can be poisonous for life in the ocean, and can lead towards antibiotics resistance. In Europe there are strict rules towards using the substance, but it is not illegal yet. There are also drawn links between regular use of anti perspirant deodorant and breast cancer, but there are not enough solid evidence for a firm conclusion. There is a whole bunch of chemicals like these that we wish to avoid, and we have an overview in our book.

Homemade deodorant

En god løsning kan være å lage hjemmelagde produkter! I dag har vi lyst til å dele oppskriften på hjemmelaget deodorant med dere. Oppskriften er inspirert av Life.no. // A great solution, which is both cheap and very environmental friendly is to make your own products! Today, we want to share the recipe for homemade deodorant!

You need

• ½ dl coconut oil (cold pressed)

• ½ dl baking soda (removed bad odor)

• ½ dl corn starch, f. ex.. maizena (soaks up moisture)

• some drops essential oils (optional) - we used grapefruit & lemon

How to

Melt the coconut oil by adding a kettle of coconut oil in another kettle of water (vannbad). Mix in the additional ingredients until its completely liquid. Let it sit in the fridge until firm, and its ready to use!