EAT & Gunhild Stordalen

Gunhild Stordalen er en rå dame og et stort forbilde. Hun har skapt en kreativ tilgang til å løse noen av de største verdensproblemene i dag, i hovedsak omhandlende klima, helse og miljø. Sammen med mannen, Petter Stordalen, har hun grunnlagt The Stordalen Foundation og EAT Stockholm Food Forum. Gunhild er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har vært kjent for sitt klimaengasjement i en lengre periode.stordalen1EAT er et globalt initiativ som bringer sammen regjeringer, ledende universiteter, forskningsinstitutter, veldedige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner og -aktører samt virksomheter. Alle har en felles forståelse for viktigheten ved å adressere problemene omkring mat, helse og bæredyktighet i et samarbeid mellom akademikere, business, politikere og samfunnsborgere. Hovedproblemstillingen dreier seg om hvordan man skal kunne brødfø 9 milliarder friske og sunne mennesker på en bæredyktig måte, da det estimeres at jordkloden vår vil huse så mange mennsker innen 2050. Initiativet ønsker å bidra til tverrfaglig forskningssamarbeid i flere vitenskapelige disipliner for å finne ut hvordan kan man løse problemer som epidemier av overvekt og livsstilssykdommer, klimaforandringer og ødeleggelser av økosystemer.last nedHvis man enda ikke har innsett hvordan vi virkelig kan gjøre utgjøre en forskjell fra vår egen tallerken, så er det på tide å åpne øynene. Det blir et viktigere tema jo flere mennesker vi blir på denne jorden, noe som skjer med as we speak. Fokuset er altså sammenhengen mellom kosthold, helse, bæredyktighet, miljøspørsmål, matsikkerhet og reduksjon av fattigdom. Gjennom å adressere problemet ved roten, og ikke kun behandle symptomene, ønsker EAT å bringe frem innovative ideer og løsningsmodeller. eat_graphFokuset i den bæredyktige matindustrien må ligge langs hele verdikjeden - fra høsting og produksjon til avfall og avfallshåndtering. Dersom man lurer på hvor man skal starte kan man tenke på sitt eget matforbruk, helt fra innkjøp til effekten på kroppen, som en verdikjede. Og ikke bare det - det påvirker det mest grunnleggende vi mennesker har - nemlig helsen vår! Uten den kommer man ikke særlig langt, men med god helse i bunnen kan både man utrette små mirakler. Din egen "verdikjede" påvirker videre det større bildet, nemlig jorda vår og alle dens beboere i form av både mennesker, planter, dyr og andre organismer. Derfor er det faktisk viktig at alle og enhver gjør det de kan, og sammen må vi komme med kreative ideer på et større plan. Vi vil påstå at noe annet rett og slett er veldig egoistisk. For mer om dagens lekse - se videoen under:Forslag til tiltak man kan starte med i dag: Meatfree Monday,  velge miljøvennlige produkter så ofte muligheten er der, ha øynene åpne for kreativt gjenbruk. For mer informasjon om Gunhild og EAT, sjekk ut linkene under:EAT: http://www.eatforum.org/Wikipedia Gunhild Stordalen http://no.wikipedia.org/wiki/Gunhild_StordalenNorsk Klimanettverk Gunhild Stordalen Ukens klimaprofil 2010 http://www.norskklimanettverk.no/klimaprofil-gunhild-a-stordalen/Dagens Næringsliv Gunhilds Kamp http://www.dn.no/magasinet/2014/11/21/2141/Livet/gunhilds-kamp