Denne MÅ faktisk leses

Sykest i verdenVi har lest en utrolig skremmende, grundig og innholdsrik bok - Sannheten på bordet. Boken er skrevet av den norske forfatteren og skribenten Niels Christian Geelmuyden, og den kartlegger alt man ellers ikke får vite om den norske matindustrien. Dette burde vært pensum for alle nordmenn! Det mest overraskende momentet i boken er når han beskriver hvordan det norske folk er blant det sykeste folkeslaget i verden.

"Sannheten er at nordmenn har en høyere forekomst av kreft i prostata, testikkelkreft, tarmkreft, hudkreft, diabetes, multippel sklerose, hoftebrudd, benskjørhet, kronisk smertediagnose, fibromyalgi, ryggplager, astma, psoreasis og allergier enn noen andre land".

Her er noen av faktaene som presenteres i boken (direkte sitert):

  • "[...]nærmere 700.000 nordmenn har eller står i fare for å utvikle diabetes"
  • "Ikke noe sted i verden er det flere som får barn påvist sukkersyke"
  • "400.000 anslås å lide av depresjon"
  • "320.000 nordmenn forventes inneværende år å bli undersøkt eller behandlet for hjerte- og karsykdom"
  • "Halvparten av den norske befolkning regnes som overvektig"
  • "Allerede i 2006 ble det klart at unge norske menn har den dårligste sæden i Europa"
  • "Forskning viser at så mye som hvert syvende par opplever ufrivillig barnløshet"
  • "Nesten en tredjedel av det norske folk er i øyeblikket på trygd"

(Geelmuyden, Niels Christian, 2006, s. 14)xxwgr5ivhcgbapxh5cz2

Forfatteren kartlegger mye om maten man vanligvis tenker på som sunn og ren, som i hvertfall vi ikke var klar over, og støtter dette opp med over 70 sider med kilder. Han tar for seg hvordan det er mye grums og økonomisk drivkraft bak norsk matproduksjon, og hvordan dette går på bekostning av helsen til folket. Det finnes en rekke skitne samarbeid som trengs å tas frem i lyset. Geelmuyden skriver i dybden om ulike giftstoffer, hvordan forskjellige mattyper eksponeres for dette og videre hvordan dette påvirker dyrene, plantene, dyrket jord og oss som spiser maten. Mat er blitt et sensitivt politisk tema!
FISK2
Forfatteren belyser hvordan det gjeldende for mat, i forhold til andre goder, er populært å fremheve hvor billige produkter man har kjøpt. Hurra - jeg fant kyllingvinger til 19,90! Geelmuyden skiver: "Knapt noe folkeslag i verden bruker en mindre andel av inntekten på mat enn nordmenn. [...]maten koster relativt sett en tredjedel av hva den kostet for 5 år siden". Videre kartlegger han at "Det rare er at på nesten alle andre livsområder tolkes lav pris som et tegn på dårlig kvalitet. Få skryter til venner og bekjente av at de har kjøpt solbriller til 22 kroner og 45 øre. Det underlige er at maten, vårt eget drivstoff, skal utgjøre det store unntaket". (Geelmuyden, Niels Christian, 2006, s. 17-18).
Mat er et veldig sensitivt tema som inngår i så godt som alle sosiale situasjoner. Man har nærmest glemt hva mat er - næringsstoffer til kroppen! Hvis vi ikke får vite eller ignorerer fakta om hva som faktisk er i det vi spiser, kan dette ha store uante effekter på helsen. For eksempel finnes det en såkalt guacamole i butikken som inneholder 1,5% avokado(!). Før assosierte man gjerne fordøyelsesplager, beinskjørhet og intolleranser med eldre mennesker. I dag har det heller blitt normalt at unge mennsker, til og med barn, utvikler disse symptomene. "Forskning tyder samtidig på at mye av den moderne industrimaten reduserer menneskers immunforsvar på flere plan" (Geelmuyden, Niels Christian, 2006, s. 17).

Se Niels Christian fortelle om de viktige fakta her:En god nyhet for leselate mennesker er at boken kommer ut på film også. Sjekk ut Facebooksiden deres her, hvor de også poster masse spennende nyheter. De har også en egen hjemmeside.Les hva andre bloggere skriver om boken:TradisjonskostFra jord til bordRen matHummer og KanariKraftmamma Litteratur:Geelmuyden, N. C. (2006). Sannheten på bordet. Cappelen Damm.Aftenposten "Halvparten av alle nordmenn blir uføre". Sist oppdatert 16.10.2009. Lastet ned 21.02.2015.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Halvparten-av-alle-nordmenn-blir-ufore-5565534.html

På høyden, uavhengig avis for UiB "Nærmere en løsning på MS gåten"

           http://pahoyden.no/2007/03/naermere-en-losning-pa-ms-gaten

Dinside.no "Lite imponerende ferdig guacamole"

          http://www.dinside.no/877548/lite-imponerende-ferdig-guacamole