Book recommendation - The New Health Rules

We highly recommend this book by Dr. Frank Lipman about how to take care of your health, soul, life and diet. It is filled with beautiful images and inspiration, and gives you short and sweet tips on how to live a richer life. Dr. Lipman says that it has never been easier to be healthy, and that it's not about dieting or restricting yourself. It is about eating better, moving smarter, boosting your energi and the art of living a happy life.Denne boken anbefales på det varmeste. Det er en enkel, lettlest, delikat og elegant bok som forklarer hvordan man kan oppgradere kosten, helsen, sinnet og livet. Det er lite tekst, mye bilder og mye inspirasjon. Bildene er så fine at man får lyst til å hoppe inn og bo i den. Ifølge Dr. Lipman har det aldri vært lettere å være sunn. Og å være sunn er altså ikke hvordan å følge restriksjoner eller å følge en diett. Det er hvordan å spise bedre, bevege seg smart, booste energien, restituere, og kunsten å leve.the new health rules

Dr. Lipman's advice

 1. Don't multitask, solotask. Feel the pleasure of doing just what you are doing right now.
 2. Avoid using antibacterial soaps and strong products on your body.
 3. Be kind. To yourself and others.
 4. Surround yourself with people you love who makes you feel safe.
 5. Eat the good fat, especially in the morning.
 6. Milk, gluten and sugar gives you bad skin, troubled stomach and confuses your hormones.

Dr. Lipmans råd

 1. Solo-task ikke multi-task. Kjenn gleden av å gjøre akkurat det du holder på med og kun det.
 2. Ikke bruk antibakterielle såper eller smør sterke produkter på kroppen din.
 3. Vær snill. Mot deg selv og andre
 4. Omring deg med folk som du er glad i og som får deg til å føle deg trygg.
 5. Spis det gode fettet, helst om morgenen (avokado og rå nøtter)
 6. Melk, gluten og sukker gir deg dårlig hud, dårlig mage og forvirrer hormonene dine. Du har det absolutt best uten.

the new health rules avokado Get the book here.Finn boken her.