Veggies + fisk = best for helsa & miljøet

Veggies + fisk = best for helsa & miljøet

Er det så farlig med litt kjøtt, da? Mange vil tenke at dette ikke er viktig, og blar raskt over VG-artiklen med ny forskning. Fakta er at rødt kjøtt er assosiert med tarmkreft – en av de fire vanligste kreftformene i Norge (kreftregisteret).

45c83b3efaf6635daa6d38505b07ecf3

Nordmenns kosthold inneholder betydelig mer mettet fett enn hva som er anbefalt, noe man får spesielt store mengder av gjennom rødt kjøtt (fra firbeinte dyr). Siden 1950 har normenns kjøttkonsum fordoblet seg, og mesteparten av det som spises er rødt. Faren med dette er at det øker risikoen for kreft i tykk- og endetarm, i kontrast til fisk som reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer (NRK (1)).

Ny forskning fra Loma Linda University i California (NHI) viser at vegetariansk kosthold reduserer risiko for tarmkreft betydelig. Det er en amerikansk studie gjort på 77.000 friske personer, hvor de har sammenlignet et vegetarisk kosthold med ett som også bestod av kjøtt. Det viste seg at de som spiste vegetarisk minsket risikoen for tarmkreft med 22% sammenlignet med de som også spiste kjøtt. De som kom best ut av alle var de som også spiste fisk – som nesten halverte sin risiko!IMG_0145

De delte kostholdene inn i fire kategorier (hvor de to siste ikke er vegetarisk):

  • Vegansk (uten kjøtt, meieriprodukter, egg eller andre produkter basert på animalske produkter)
  • Lakto-ovo vegetarianer (uten kjøtt, men med meieriprodukter og egg)
  • Pesceratianere (uten kjøtt, men med fisk, egg og meieriprodukter)
  • Semi-vegetarianere (spiser kjøtt mer enn en gang i uken men mindre enn en gang i måneden)

Ut av disse var det altså nr 3 som kom best ut, med 43% mindre risiko for kolorektal(tarm)kreft enn de som spiste kjøtt. Forskerne forteller at funnene var så statistisk signifikante at det ikke kan være en tilfeldighet.

Det er ikke bare å forebygge tarmkreft som (delvis) vegetariske kosthold viser seg å være godt for. Det har blitt sett sammenheng mellom dette og senket kolesterol, blodtrykk og vekt, som igjen vil gjøre at man minsker risikoen for fedme og hjertesykdommer.

d7c4ed6cfef608d17dec350dc381a4ca

Hva er rødt kjøtt egentlig?

De fleste tenker kanskje at rødt kjøtt kun er en blodig biffen eller hamburger, men det er feil! Rødt kjøtt inkluderer kjøtt fra storfe, geit, vilt, kalv, svin og lam. Ikke inkludert i kategorien er kalkun, and, gås og kylling.

Bonusen ved å redusere inntaket av rødt kjøtt? Innvirkningen på klimaet! Som vi har skrevet om tidligere står rødt kjøtt for rundt 20% av verdens totale klimautslipp. Dermed kan du gjøre både deg selv og jorden en stor tjeneste som barn, barnebarn og oldebarn vil takke stort for!

Litteratur:

Kreftregisteret Fakta om kreft http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-test/

NRK (1) Bekymret over nordmenns inntak av mettet fett http://www.nrk.no/livsstil/bekymret-over-nordmenns-inntak-av-mettet-fett-1.12161683

Norsk Helseinformatikk Vegetarisk kosthold reduserer risiko for tarmkreft http://nhi.no/forside/vegetarisk-kosthold-reduserer-risikoen-for-tarmkreft-45800.html

NRK (2) Vegetarmat minsker risiko for tarmkreft http://www.nrk.no/livsstil/vegetarmat-minsker-risiko-for-tarmkreft-1.12260212

NHS Red meat and the risk of bowel cancer http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/red-meat.aspxLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.